Teenused

Eksperthinnang turvalisusele
Iga olemasoleva turvasüsteemi muutmine, kaasajastamine või uue ehitamine vajab kindlasti eelnevat nõupidamist spetsialistiga. Anname oma hinnangu olukorrale objektil, seadmete valikule ja nende paigutusele. Vajadusel teeme ettepanekuid süsteemi täiendamiseks, parendamiseks ja kaasajastamiseks.

Turvalahenduste projekteerimine
Et paigaldatav turvasüsteem kaitseks maksimaalselt teie vara, selle kasutamine oleks lihtne ning käepärane tuleb leida sobivad  lahendused. Lahenduste väljatöötamiseks pakume projektide koostamist.

Turvasüsteemide paigaldus
Pakume turvasüsteemide paigaldust koos kõikide vajalike seadmete ja paigalduseks vajalike abimaterjalide tarnimisega. Süsteemide paigaldusega kaasneb kasutajate koolitus ja süsteemi paigaldusinfo koostamine.

Turvasüsteemide hooldus
Tagamaks tehnika riketeta toimimise on vajalik seda korrapäraselt kontrollida ja viia läbi vajalikud hooldustööd. Seadmete hooldustööde käigus võib ilmneda ka varjatud rikkeid, mis tavakasutuse korral võivad jääda märkamatuks. Hooldustöid pakume ühekordsete ülevaatustena või regulaarselt lepingu alusel.